Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

List do Pani Minister

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Szanowni Państwo,

Jestem nauczycielką języka angielskiego i opiekunką Szkolnej grupy Amnesty International w I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie – Koźlu. Sprawując wymienione funkcje dostrzegam znaczenie promowania w szkole takich wartości jak tolerancja, zrozumienie dla różnorodności, otwartość, oraz upowszechniania wiedzy o prawach człowieka. Świat wokół nas staje się coraz bardziej wielokulturowy i to właśnie szkoła powinna być jedną z najważniejszych instytucji kształtujących szacunek dla „innego,” wpajając młodym ludziom przekonanie o korzyściach płynących z poznania i zaakceptowania go. Moje doświadczenia z pracy w szkole potwierdzają pilną potrzebę wprowadzenia tematyki dotyczącej kształtowania takich postaw do programu szkoleń dla nauczycieli. Problemy takie jak różne formy nietolerancji, np. dyskryminacja uczniów o niższym statusie materialnym, dyskryminacja z przyczyn światopoglądowych, ksenofobia, homofobia, seksizm stanowią problem środowisk szkolnych, będąc często źródłem konfliktów i agresji. Jestem przekonana, że kształtowanie postaw tolerancji wśród uczniów należy zacząć od zmiany bądź modyfikacji postaw samych nauczycieli, uwrażliwiając ich na problemy z których istnienia często nie zdają sobie sprawy, bądź nie wiedzą jak sobie z nimi poradzić. Wydaje mi się, że niezbędne jest także dostarczenie nauczycielom wiedzy na temat przyczyn dyskryminacji różnych grup, jej rodzajów, sposobach zapobiegania, a także wartościach tkwiących w różnorodności i tolerancji. Wierzę, że tak przygotowany nauczyciel będzie potrafił uczyć swoich uczniów szacunku dla innych.

Uważam, że szkolenia dotyczące wymienionych zagadnień powinny znaleźć się w ofercie edukacyjnej dla nauczycieli, tak aby mogli radzić sobie ze wspomnianymi problemami na co dzień. Jednocześnie, proponowałabym szerokie upowszechnienie podręczników przydatnych do prowadzenia zajęć warsztatowych, takich jak „Kompas” czy pakiety edukacyjne Amnesty International, materiały Kamapanii Przeciw Homofobii, Rady Europy i wielu innych. Podobnie ważne byłoby rozpowszechnienie wiedzy o istnieniu organizacji działających w obronie praw człowieka oraz uświadomienie korzyści, jakie mogą odnieść szkoły ze współpracy z nimi (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Rada Europy, Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych "Mikuszewo" Amnesty International, Centrum Edukacji Obywatelskiej, by wymienić tylko niektóre). Ponadto, istotne byłoby dotarcie do nauczycieli z informacją o licznych projektach, które mogą realizować z uczniami, a które z pewnością przyniosą korzyści obydwu stronom. Projekty, pozwalając aktywnie pracować nad wybranym zagadnieniem, często dają możliwość wyjazdów, szkoleń i warsztatów dla nauczycieli i uczniów. Kampania „Każdy inni, Wszyscy Równi, Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, czy projekt Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego „Przywróćmy Pamięć” to tylko niektóre z nich. Wymienione przeze mnie propozycje nie wyczerpują możliwości, jakie może stwarzać szkoła w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. Aby tak się stało, potrzeba nam mądrych i otwartych nauczycieli; nauczycieli, którzy szacunku uczą swoich uczniów – z pożytkiem dla nich, dla siebie, i dla nas wszystkich.

Marzanna Pogorzelska,
I LO Kędzierzyn-Koźle
A. D., 2 lutego 2008

Zobacz też:
Donos na siebie
Wyrażamy nauczycielski sprzeciw

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży