Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Likwidacja szkół działających w formie zakładów budżetowych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych nakazują likwidację wszystkich zakładów budżetowych do 31 grudnia 2010 roku. Dotyczy to również szkół i przedszkoli funkcjonujących w formie prawnej zakładu budżetowego. Nowa ustawa o finansach publicznych nie przewiduje możliwości powoływania samorządowych zakładów budżetowych dla realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej.

Przepisy wprowadzające ustawę zmieniły także treść art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, który w obecnym brzmieniu stanowi, że przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego mogą być jedynie jednostkami budżetowymi.

Ustawodawca nie przewidział, w związku z eliminacją formy prawnej zakładu budżetowego, szczególnych zasad likwidacji i przekształcania szkół, przedszkoli i innych jednostek organizacyjnych oświaty. Artykuł 100 przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych przewiduje, że stosunki pracy z pracownikami likwidowanych zakładów wygasają z dniem zakończenia likwidacji, najpóźniej 31 grudnia 2010 r., jeżeli nie zostaną im zaproponowane przez organ likwidujący nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres.

Serwis Samorządowy PAP, 14.09.2010
A.B./A.D., 14 września 2010

Zobacz też:
Kosztowne przekształcenie placówek oświatowych z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży