Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Licencjat wystarczy, żeby uczyć w szkole podstawowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Nowe rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące standardów kształcenia pedagogów obniża wymagania – pisze Gazeta Prawna. Obecnie wszyscy nauczyciele i nauczycielki muszą mieć tytuł magistra. Zgodnie z nowym rozporządzeniem, do pracy w szkole podstawowej wystarczy tytuł licencjata, magisterium będzie wymagane dopiero od nauczycieli i nauczycielek uczących w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Nowe regulacje mają wejść w życie od najbliższego roku akademickiego 2011/2012. Będą dotyczyć tegorocznych maturzystów, a pierwsi pedagodzy kształceni według nowych reguł wejdą na rynek pracy już w 2014 roku.

Program został podzielony na 5 modułów. Każdy ze studentów obligatoryjnie będzie musiał ukończyć trzy – przygotowanie w zakresie merytorycznym, psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym. Z kolei przygotowanie fakultatywne będzie obejmowało przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu oraz przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej.

Jeśli chodzi o przygotowanie psychologiczne-pedagogiczne, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW, należy w tym zakresie odbyć minimum 90 godzin zajęć. Przygotowanie dydaktyczne to co najmniej 150 godzin, z czego 90 godzin ma się odbyć w formie praktyk. Na naukę dodatkowego przedmiotu przewidziano minimum 350 godzin i tyle samo na pedagogikę specjalną, z czego 120 godzin ma być zrealizowanych w formie praktyk. Wykształcony według nowych standardów nauczyciel ma porozumiewać się co najmniej jednym językiem obcym.

Bogusław Śliwerski, profesor z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Warszawie, mówił w Gazecie Prawnej, że jest to kompromitacja: jego zdaniem, regulacja, w myśl której nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych wystarczy przygotowanie na pierwszym stopniu studiów, odzwierciedla pozbawione racji myślenie, że im młodsze dziecko, tym nauczyciel może być słabiej wykształcony.

Eksperci kwestionują także nowy wymiar godzin edukacji przyszłych nauczycieli. Na realizację zajęć z zakresu dydaktyki oraz przygotowania psychologiczno-pedagogicznego ma być poświęcone 240 godz., podczas gdy obecnie nie może ich być mniej niż 270. Podobnie z praktykami – przewiduje się zaledwie 105 godz., podczas gdy do tej pory było ich co najmniej 150. ZNP apeluje o podniesienie tego wymiaru.

Dziennik Gazeta Prawna, 10.08.2011
A.B./A.D., 10 sierpnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży