Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kuratoryjne kontrole przestrzegania przepisów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gazeta Prawna informuje, że kuratoria rozpoczęły kontrolowanie, czy szkoły przestrzegają przepisów dotyczących m.in. działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Od tego roku szkolnego wizytacja musi być przeprowadzona zgodnie z arkuszami kontroli zatwierdzonymi przez minister edukacji. MEN określił też obszar kontroli. W tym roku wizytatorzy w szkołach mogą sprawdzać tylko dokumentację przebiegu nauczania, czyli arkusze ocen uczniów.

Z kontroli sporządzany jest protokół, pod którymi powinni podpisać się dyrektor i wizytator. Dyrektor może odmówić jego podpisania. Musi w ciągu siedmiu dni wyjaśnić kuratorowi przyczynę odmowy. Jeśli wizytator stwierdzi nieprawidłowość, musi wskazać podstawę prawną, jaką naruszono.

Gazeta Prawna, 16.03.2010
A.B./A.D., 16 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży