Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kurator nadal nie będzie decydował o zamknięciu szkół

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm odrzucił przygotowany przez PiS projekt, przywracający kuratorom wpływ na decyzje samorządów o zamykaniu szkół. Proponowana nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakładała, że szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Jej przyjęcie oznaczałoby przywrócenie przepisu, który obowiązywał przed 2009 rokiem; negatywna opinia kuratora była wówczas dla samorządów wiążąca.

Wiceminister Joanna Berdzik podkreślała w Sejmie, że w tym roku spośród około 30 tys. szkół zarejestrowanych w Systemie Informacji Oświatowej uchwały intencyjne podjęto wobec 727 szkół dla dzieci i młodzieży. Pozostałe decyzje o likwidacji dotyczą szkół pustych, czyli takich, w których od dawna nie ma uczniów.

Serwis Samorządowy PAP, 16.03.2012
A.B./A.D., 16 marca 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży