Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kultura i oświata razem

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Edukacji Narodowej i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali list intencyjny w sprawie edukacji kulturalnej w szkole. - Chcemy, aby przedmioty artystyczne były ważnym elementem edukacji rozwijającym zainteresowania młodych ludzi - powiedziała Minister Katarzyna Hall podczas uroczystości w Galerii Zachęta.

Zwiększenie liczby godzin zajęć artystycznych, wprowadzenie do wyboru zajęć tj. warsztaty teatralne, szkolny zespół muzyczny, chór, warsztaty malarskie, rzeźbiarskie, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji kulturalnej małych dzieci – takie zmiany zamierza wprowadzić MEN w nowej podstawie programowej. Edukacja kulturalna najmłodszych dzieci, ma być prowadzona tak, by zachęcić je do różnorodnych form ekspresji artystycznej w zakresie muzyki, rytmiki oraz plastyki.

W klasach IV-VI liczba godzin obowiązkowych z przedmiotów artystycznych zwiększy się o 50 procent.

Nowa podstawa programowa zachowuje dotychczasowe zajęcia z wiedzy o kulturze. MEN proponuje dodatkowo, aby był dostępny moduł zajęć artystycznych do wyboru w wymiarze 2 godzin. Ponadto, pojawią się w solidnym wymiarze zajęcia, które dadzą zainteresowanym uczniom gruntowną wiedzę z historii sztuki (8 godzin) oraz języka łacińskiego i kultury antycznej (8 godzin).

Po konferencji MEN zorganizował wycieczkę dla dziennikarzy do szkoły niepublicznej w Wesołej, której założycielką jest Ligia Krajewska, dyrektorka gabinetu politycznego MEN. Szkoła ma znakomitą ofertę zajęć ze sztuki i profesjonalne pracownie. Ale wątpliwości wzbudził fakt, że związana z nią była Ligia Krajewska i że jest to szkoła społeczna. Niektórzy dziennikarze uznali, że jest to swoista reklama szkoły.

ZNP wystąpił z wnioskiem do premiera o „pilne wyciągnięcie konsekwencji wobec nieodpowiedzialnego zachowania minister edukacji”. Pełny tekst listu do Premiera na stronie www.glos.pl

MEN, 12.03.2008; Gazeta Wyborcza, 13.03.2008
I. D., 13 marca 2008

Zobacz też:
Edukacja kulturalna w szkołach

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży