Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Ksiądz Prałat Henryk Jankowski uhonorowany medalem KEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister Roman Giertych wręczył 10 maja medal Komisji Edukacji Narodowej Księdzu Henrykowi Jankowskiemu.

Uzasadniając swoją decyzję, wicepremier Giertych stwierdził, że ksiądz prałat Henryk Jankowski ma niekwestionowane zasługi dla ruchu „Solidarności” a w kościele św. Brygidy stworzył oazę polskości. Zajmował się również wychowaniem młodych pokoleń.

Kryteria nadawania medalu KEN wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” (...). Zgodnie z jego zapisami medal nadawany jest autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniającym się nauczycielom, autorom utworów literackich, które wywierają szczególnie wartościowy wpływa na dzieci i młodzież, pracownikom nadzoru, działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.
(www.men.gov.pl)
I. D., 10 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży