Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kryteria oceniania religii

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
„Gazeta Wyborcza” sprawdziła w kilku szkołach jakie są kryteria oceniania zajęć z religii. Zostały one opracowane przez Komisję Episkopatu ds. Wychowania. Na stronie internetowej Episkopatu napisano: "Na stopień szkolny z katechezy nie mogą mieć wpływu praktyki religijne. Nie może więc ktoś otrzymać szóstki dlatego, że odprawił pierwsze piątki miesiąca albo ani razu nie opuścił nabożeństwa różańcowego czy majowego. Choć jest rzeczą oczywistą, że katecheza dąży do nawrócenia i prowadzi do Eucharystii - to jednak stopień szkolny odnosi się tylko do szkoły. Zatem: oceniamy wiadomości, gorliwość w zdobywaniu wiedzy, aktywne uczestnictwo w katechezie, prowadzenie zeszytu, odrabianie pracy domowej".

Tymczasem jednak katecheci oceniają również zaangażowanie uczniów w życie parafii, udział w organizacjach i ruchach katolickich, uczestnictwo w pielgrzymkach itp. Ocena zależy od tego czy uczeń uczęszcza regularnie na mszę św., przystępuje do sakramentu pokuty, uczestniczy w spotkaniach grup działających przy parafii.

Gazeta Wyborcza, 12.12.2007
A. B., I. D. , 16 grudnia 2007

Zobacz też:
Jak dostać ocenę celującą z religii?

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży