Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Krajowe wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła na swojej stronie internetowej krajowe wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki oraz opis zasad punktowania odpowiedzi do zadań otwartych.

Próbny test w listopadzie napisało ponad 354 tys. uczniów i uczennic. Składał się z 34 zadań, w tym 25 zadań zamkniętych, w których trzeba było wskazać dobrą odpowiedź i dziewięć otwartych, które należało samodzielnie rozwiązać. Pozytywnie przeszło próbną maturę 76 proc. piszących: tyle osób uzyskało co najmniej 30 proc. punktów. Średnio z możliwych 50 pkt uczniowie i uczennice zdobyli 23,7.

Test najlepiej rozwiązali uczniowie i uczennice liceów ogólnokształcących (zaliczyło 88 proc.). W technikach próbnej matury nie zaliczyło 40 proc. Próbę oblał co drugi uczeń i uczennica liceów profilowanych, w liceach uzupełniających – 76 proc., a w technikach uzupełniających – 81 proc. Z analiz CKE wynika, że lepiej z matematyką poradziły sobie dziewczęta (77 proc.) niż chłopcy (74 proc.), uczniowie w dużych miastach (80 proc.) niż na wsiach (63 proc.). Lepiej szkoły publiczne (76 proc.) niż niepubliczne (57 proc.). A w kraju najlepiej wypadła Wielkopolska (79 proc.), najgorzej – woj. lubelskie (71 proc.).

CKE, MEN, Rzeczpospolita, 9 grudnia 2009
A.R./A.D., 9 grudnia 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży