Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kosztowne przekształcenie placówek oświatowych z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Od 2011 roku wchodzi w życie art. 79 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez samorządy mają być jednostkami budżetowymi. W wielu gminach przedszkola funkcjonują w formie zakładów budżetowych i trzeba będzie je przekształcić. A to, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, oznacza uprzednio likwidację. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji organ prowadzący zawiadamia o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.  

Zdaniem samorządowców, z uwagi na fakt, iż żadne z „przekształcanych” przedszkoli nie zostanie faktycznie zlikwidowane: zmieni się tylko ich forma organizacyjno-prawna, niedoprecyzowanie pojęcia likwidacji w tym przypadku jest bardzo pracochłonne i czasochłonne. 

Serwis Samorządowy PAP, 3.03.2010
A.B./A.D., 3 marca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży