Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Korespondencja między nauczycielką a premierem

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
28 maja Gazeta Wyborcza opublikowała list Kamili Przychodzeń, nauczycielki z białostockiego gimnazjum nr 16, adresowany do premiera Tuska i minister Hall. Autorka opisuje warunki panujące w szkole – stare okna wypadające z ram, stare i brzydkie ławki i krzesła, stare papierowe tablice gramatyczne jeszcze z lat 80, brak nowoczesnych urzadzeń wspomagających nauczanie. Autorka pisze o zbyt licznych klasach (32 uczniów), braku czasu na rozmowy z nimi, niedostępności niewydawanych od lat książek z lektur, braku czasu by nauczyciel mógł pracować indywidualnie z dzieckiem nienadążającym za resztą klasy. Kamila Przychodzeń zakończyła list, pisząc: „Kończę ten list dzisiaj, podczas strajku. Będę protestować nie przeciwko panu, Panie Premierze. Nie przeciwko Pani Minister. Przeciwko wszystkim dotychczasowym rządom, które lekceważyły problem edukacji.”

Premier Donald Tusk odpowiedział na list Kamili Przychodzeń również na łamach Gazety Wyborczej. Dziękując jej za wyrażoną w liście troskę i odpowiedzialność, Premier przypomina, że jego rząd zwiększył o 10 %, t.j. ponad 2 mld zł, subwencję oświatową, podniósł płace nauczycieli o 10%, a w kolejnych latach przewiduje kolejne podwyżki. Premier przyznał autorce listu absolutną rację, że z horyzontu zainteresowania kolejnych rządów ginęło polskie szkolnictwo. Pisał także o planach rządu zakładających unowocześnienie procesu edukacyjnego i uproszczenie prawa oświatowego. W 2009 roku przewiduje się zmodernizowanie system informacji oświatowej oraz wprowadzenie w każdej szkole prowadzenia dokumentacji szkolnej w postaci elektronicznej, finansowane z funduszy unijnych. Z tego źródła będą również wspierane programy rozwojowe na rzecz placówek szkolnych. W nowej podstawie programowej zapisano obowiązek prowadzenia w każdej szkole dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, artystycznych, sportowych, społecznych i naukowych. W propozycji zmian ministerstwa edukacji do ustawy o systemie oświaty jest zawarte wsparcie nauczycieli w sprawowaniu doraźnej opieki psychologicznej nad uczniem poprzez tworzenie w gminach punktów konsultacyjnych zajmujących się taką pomocą.

Gazeta Wyborcza, 28.05.08, 30.05.2008
A. D., 28 maja 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży