Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kontrola zapewnienia średnich płac nauczycielskich

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gminy w tym roku po raz pierwszy przekazały regionalnym izbom obrachunkowym (RIO) sprawozdania z zapewniania średnich płac nauczycielom.

Izby mają obowiązek kontrolowania, czy w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego osiągnięto wymagane przepisami średnie wynagrodzenie nauczycieli. Zakres kontroli obejmie ocenę wielu czynności poprzedzających obliczenie kwot średnich wynagrodzeń i dodatków uzupełniających, wykazanych w przesłanych RIO sprawozdaniach. Dotyczy ona m.in. prawidłowości ustalenia średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli i kwoty faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli. Ocenić należy również prawidłowość ustalenia kwoty przeznaczonej na dodatki uzupełniające oraz jej podział i wypłatę. Analizie podlegają całkowite wydatki na pensje nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w odniesieniu do wysokości średnich płac określonych w Karcie Nauczyciela.

W trakcie kontroli kompleksowej, czyli w każdej gminie co najmniej raz na cztery lata, mogą być, w przyjętej próbie, weryfikowane wynagrodzenia poszczególnych pedagogów i pedagożek i prawidłowość ich ustalenia. A w przypadku skarg lub informacji o naruszeniach przepisów w tym zakresie, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych, mogą być dokonywane także kontrole doraźne.

Gazeta Prawna, 5.05.2010
A.B./A.D., 5 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży