Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konsultacje społeczne projektu przesunięcia wprowadzenia obowiązku szkolnego sześciolatków

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo edukacji zakończyło konsultacje dotyczące projektu ustawy przesuwającej na rok 2014 wprowadzenie obowiązku szkolnego sześciolatków. Według Ministerstwa, większość partnerów społecznych popiera projekt przesunięcia do 2014 roku wprowadzenia obowiązku szkolnego sześciolatków. Wniosek ten wynika z konsultacji społecznych projektu przeprowadzonych przez ministerstwo: jak napisano na stronach MEN, „większość partnerów społecznych, do których projekt przesłano, nie zgłosiła do niego uwag akceptując w ten sposób propozycję”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego (największa organizacja reprezentująca środowisko nauczycieli), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (największa organizacja zrzeszająca dyrektorów szkół i przedszkoli), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Gminnych Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli (organizacja ośrodków wspierających nauczycieli w rozwoju zawodowym) oraz korporacje samorządowe (skupiające wójtów gmin czy burmistrzów i prezydentów miast) opowiedzieli się za pozostawieniem dotychczasowej daty wprowadzenia obniżenia wieku obowiązku szkolnego, czyli 1 września tego roku.

Zdaniem ZNP przesunięcie reformy nie rozwiązuje żadnego ze związanych z tym problemów. Spowoduje natomiast przepełnienie w szkołach w roku 2014, kiedy to w pierwszej klasie spotkają się siedmiolatki i większość sześciolatków, które nie rozpoczęły wcześniej nauki.

Samorządowcy nie chcą odkładnia reformy m.in. dlatego, że nauka dziecka w szkole jest dotowana z budżetu państwa. Twierdzą także, że większość gmin jest przygotowana na przyjecie sześciolatków do szkoły.

Przedstawiciele środowisk uczelni wyższych nie zgłosili uwag do projektu ustawy, akceptując tym samym projekt przesunięcia obowiązku dla sześciolatków na wrzesień 2014 roku.

Za wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków, ale w późniejszym terminie, opowiedzieli się: Rzecznik Praw Dziecka, Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa" oraz Ochotnicze Hufce Pracy.

Przeciwko obniżeniu wieku szkolnego jest Stowarzyszenie i Fundacja „Rzecznik Praw Rodziców" oraz Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność".

Rzeczpospolita, 22.12.2011, Serwis Samorządowy PAP, 21.12.2011, MEN, 3.01.2012
A.B./A.D., 3 stycznia 2012

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży