Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konsultacje społeczne Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu III POKL

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Do 8 października 2010 roku można w formie elektronicznej zgłaszać do MEN uwagi do Planu Działania na rok 2011 dla Priorytetu III POKL „Wysoka jakość systemu edukacji” (adres: [email protected]). Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu III PO KL „Wysoka jakość systemu oświaty”, przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zawiera m.in. informacje dotyczące typów projektów planowanych do realizacji w 2011 roku, grup docelowych (odbiorców pomocy) zasad wyboru projektów (w tym kryteriów ich oceny), podziału środków finansowych na wybrane typy projektów, a także terminów ogłaszania konkursów. Projekt dokumentu do konsultacji jest zamieszczony na stronie internetowej MEN.

MEN, 28 września 2010
A.R./A.D., 28 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży