Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konsultacje regionalne MEN

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN zamieszczono list minister Katarzyny Hall, zapraszający nauczycieli do zapoznania się z przygotowanymi materiałami i informujący o konsultacjach, które odbywać się będą od 18 stycznia do 30 kwietnia. Konferencje regionalne mają dotyczyć kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zmian w kształceniu zawodowym.

Minister Hall napisała: „Zapraszam serdecznie każdego nauczyciela do zapoznania się z nimi i przy pomocy tej strony zadawania pytań czy zgłaszania swoich uwag. Będziemy tu sukcesywnie publikować odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz starać się uwzględnić Państwa uwagi podczas prac nad odpowiednimi aktami prawnymi”.

MEN, 14.01.2010
A.B./A.D., 14 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży