Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konsultacje projektu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej KOWEZiU został zamieszczony projekt nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, przygotowany przez ekspertów pracujących w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego".

Od września 2012 roku w klasach pierwszych techników oraz zasadniczych szkół zawodowych zacznie obowiązywać nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego. Równocześnie klasy te obejmie nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach. Ten ostatni dokument obowiązywać będzie także w szkołach policealnych oraz na kursach oferujących przygotowanie zawodowe. Ma w przyszłości pełnić również funkcję standardów wymagań egzaminacyjnych – na jego podstawie będą przygotowywane i prowadzone wszelkie egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Projekt podstawy programowej, gdy uzyska status projektu rozporządzenia, będzie jeszcze podlegał uzgodnieniom międzyresortowym i konsultacjom z partnerami społecznymi. Eksperci - autorzy podstawy programowej kształcenia w zawodach, są zainteresowani poznaniem opinii środowisk zawodowych i oświatowych.

Na stronie KOWEZiU zamieszczono także prezentację wyjaśniającą strukturę projektu oraz ankietę. Wszystkie zgłoszone uwagi będą wnikliwie analizowane przez ekspertów - autorów podstawy.

MEN, 27.07.2011
A.B./A.D., 27 lipca 2011

Zobacz też:
KOWEZiU - informacja o projekcie podstawy programowej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży