Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konsultacje na temat uznawalności wyników nauczania

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w europejskich konsultacjach społecznych na temat promocji i walidacji wyników uczenia się nieformalnego i pozaformalnego, które potrwają do 9 lutego 2010 roku.

Na podstawie wyników konsultacji, w 2011 roku Komisja Europejska chce przedstawić raport zawierający pomysły obywateli i partnerów społecznych na rozwiązania dotyczące walidacji i promocji wyników uczenia się nieformalnego i pozaformalnego na poziomie europejskim, a także zaproponować rozwiązania dla krajów członkowskich w tym zakresie. Warto podkreślić, że w ślad za raportem oczekiwana będzie reakcja Rady Unii Europejskiej, która wyda rezolucję dotyczącą promocji i walidacji rezultatów uczenia się w 2011 roku. Radzie przewodniczyć będzie wówczas Polska.

Kwestionariusz konsultacyjny opracowano w języku angielskim, ale odpowiedzi można udzielać również w języku polskim. Kwestionariusz dostępny jest na stronie http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/learning_en.html

wiadomości ngo, 7.12.2010
A.B./A.D., 7 grudnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży