Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konkursy na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Szkoły i organizacje pozarządowe będą mogły starać się o dotacje na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. O tym, kto je dostanie, zdecydują zespoły konkursowe powołane przez wojewodów.

Dotacje na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych będą mogły wynieść maksymalnie 70% środków niezbędnych do realizacji danego projektu, pozostałe 30% będzie musiała pokryć jednostka realizująca program. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 kwietnia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 86.

O dofinansowanie będą mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe. Przygotowane przez nie projekty prowadzenia zajęć wezmą udział w konkursie ogłaszanym przez wojewodę. W ogłoszeniu o konkursie wojewoda określi rodzaje programów, które mogą liczyć na dofinansowanie, kryteria wyboru projektów i termin rozstrzygnięcia konkursu. Określi też wzór wniosku o dofinansowanie.

Oceny wniosków pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym dokona zespół powołany przez wojewodę. W jego skład wejdą cztery osoby, w tym przynajmniej po jednym przedstawicielu wojewody i kuratora oświaty. Na podstawie sporządzonej oceny wojewoda ogłosi listę projektodawców, którzy otrzymają dofinansowanie (wraz z wysokością dotacji dla poszczególnych projektów).

W tym roku na realizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży rząd chce przeznaczyć 107 mln zł.
(Gazeta Prawna 16.05.2007)
I. D., 20 maja 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży