Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konkurs MEN na partnera do konsultacji o projekcie ustawy o finansowaniu oświaty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo edukacji ogłosiło nabór partnera do projektu konkursowego „Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych” w ramach Działania 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt obejmuje m.in. przeprowadzenie badań ankietowych i wywiadów standaryzowanych, wywiadów indywidualnych, zogniskowanych wywiadów grupowych, wysłuchań publicznych, zebranie opinii o projekcie, przeprowadzenie konferencji i moderowanie spotkań otwartych.

BIP MEN, 8 września 2016
A.B. , 8 września 2016

Zobacz też:
Fundacja państwa Elbanowskich wygrywa konkurs, który wcześniej wygrało FIO (kwiecień 2016)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży