Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konkurs dla uczennic „Jestem szefową”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Trwa II edycja konkursu "Jestem szefową", wspólnej inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej.

Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest budowanie pozytywnego wizerunku kobiet – liderek wśród młodzieży i zachęcanie uczennic do podejmowania ról przywódczych.

Uczestniczki konkursu mają za zadanie przygotować pracę na temat „Jestem szefową”, którą ocenia jury złożone z kobiet-liderek oraz mężczyzn działających na rzecz równego traktowania. Pisząc pracę, uczennice mają wyobrazić sobie siebie w roli szefowej w dowolnym obszarze życia społeczno-politycznego lub gospodarczego, opisać, jakie mają cele, co chcą zmienić, jak widzą siebie – kobietę w roli szefowej. Na finalistki konkursu czekają m.in. atrakcyjne nagrody rzeczowe, spotkanie z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie biznesu, mediów i polityki oraz wizyta w Sejmie RP.

ngo, 18 czerwca 2011
A.B./A.D., 18 marca 2011

Zobacz też:
Równościowa żandarmeria (grudzień 2009)
Dziewczynki nie gorsze od chłopców (czerwiec 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży