Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konkurs dla dyrektorów szkół „Szkoła obywateli”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Minister edukacji ogłosiła 22 kwietnia konkurs dla dyrektorów szkół „Szkoła obywateli” o nagrodę im. Anny Radziwiłł za działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Konkurs został ogłoszony w rocznicę urodzin minister Anny Radziwiłł - osoby o wielkich zasługach dla polskiej oświaty. Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie w środowiskach szkolnych postaw służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Nagrodą im. Anny Radziwiłł wyróżnieni zostaną dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych m.in. za kształtowanie postaw obywatelskich i tworzenie tradycji szkoły w oparciu o wartości patriotyczne, za współpracę szkoły w ramach realizowanych projektów z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym, w tym organizacjami pozarządowymi, oraz za aktywny i trwały udział szkoły w lokalnym życiu społecznym. 

MEN, 22.04.2010
A.B./A.D., 22 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży