Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konieczne zmiany szkolnictwa zawodowego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
19 czerwca do zewnętrznego egzaminu zawodowego przystąpiło ponad 250 tys. absolwentów techników i szkół zawodowych. Część praktyczna egzaminu, tak jak w ubiegłych latach, polega na opisaniu czynności, które powinny być wykonane. Przyszli pracownicy administracji, spedycji, technik architektury krajobrazu, technik ochrony środowiska, technik hotelarstwa, w ciągu 180 lub 240 minut opracują na kartce projekt realizacji określonych prac.

Przedsiębiorcy podkreślają, że większość absolwentów ma niewielkie umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania wyuczonego zawodu.

Z przygotowanego przez CODN raportu Edukacja Ekonomiczna w Szkołach Ponadgimnazjalnych wynika, że aż 50% nauczycieli przedsiębiorczości nie nawiązuje współpracy z właścicielami firm. Oznacza to, że w prowadzeniu lekcji korzystają tylko z podręczników. Ponadto szkoły zawodowe dysponują przestarzałą bazą dydaktyczną, maszynami, które nie są obecnie wykorzystywane przez zakłady produkcyjne, nieaktualne są również programy nauczania.

MEN widzi konieczność zmiany systemu szkolnictwa zawodowego. W latach 2007-2013 dzięki Programowi Operacyjnego Kapitał Ludzki do systemu szkolnictwa zawodowego trafi prawie 1 mld €. Eksperci twierdzą jednak, że za funduszami powinny pójść zmiany systemowe. Zwłaszcza, że zmieniają się wybory absolwentów gimnazjów, coraz więcej uczniów wybiera technika i szkoły zawodowe licząc na łatwiejsze uzyskanie pracy po ich ukończeniu.

Gazeta Prawna 19.06.2007
I. D., 24 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży