Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konferencja Międzynarodówki Edukacyjnej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W Warszawie rozpoczęła się 2.09. konferencja Edukacyjnej Międzynarodówki (EI), poświęcone wpływowi kryzysu finansowego i ekonomicznego na edukację. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych z 24 krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej.

"Zastanawiać będziemy się wspólnie nad tym, jak jako związki zawodowe reagowaliśmy na decyzje o kolejnych cięciach budżetowych w finansowaniu edukacji…To niełatwe pytania, ponieważ jeszcze nie znamy rozmiarów kryzysu i jego skutków" – mówił podczas rozpoczęcia seminarium prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.

Sekretarz Generalny Międzynarodówki Edukacyjnej Fred van Leeuwen, zwrócił uwagę, że czas kryzysu, to szczególny okres. "To czas, gdy trzeba przypominać rządzącym, że wydatki na edukację, to nie są wydatki o charakterze konsumpcyjnym, lecz o charakterze inwestycyjnym" – podkreślił. Jak mówił, to także czas, gdy nie należy oszczędzać na edukacji uczniów, podnoszeniu kwalifikacji pracowników i na wynagrodzeniach dla nauczycieli, gdyż od jakości edukacji zależy przyszłość i pomyślność nie tylko poszczególnych grup zawodowych, lecz także całych narodów i państw.

„Sprawy edukacji i nauczycieli są i będą priorytetem niezależnie od tego, czy mamy kryzys, czy nie” – zapewniła uczestników konferencji minister edukacji Katarzyna Hall. Minister Hall powiedziała m.in., że to z powodu kryzysu trzeba było rozłożyć na kilka lat posłanie sześciolatków do szkół, a także obniżyć obiecane podwyżki dla nauczycieli. Obiecała jednak wyrównanie strat.

Międzynarodówka Edukacyjna jest światową federacją nauczycieli reprezentującą ponad 30 milionów członków, 401 organizacji członkowskich ze 172 krajów. Jest to największa związkowa konfederacja branżowa na świecie.

Gazeta Prawna, 2.09.2009, Gazeta Wyborcza, 3.09.2009
A.B./A.D., 2 września 2009

Zobacz też:
Education International
MEN a Międzynarodówka Edukacyjna (2007 rok)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży