Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konferencja CKE dotycząca wyników sprawdzianów i egzaminów

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Podczas konferencji zorganizowanej 26.08. przez CKE podsumowane zostały wyniki tegorocznego sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, egzaminu w gimnazjach oraz matury, ze szczególnym uwzględnieniem egzaminu z matematyki.

Matury z obowiązkową po raz pierwszy od ponad 20 lat matematyką minister Hall uznała za sukces resortu (zaliczyło ją 87 proc. maturzystów). Minister powiedziała, że sposób oceniania prac z matematyki będzie w nadchodzącym roku wzorem dla oceniania prac z innych przedmiotów na maturach i w gimnazjach. Chodzi o tzw. nieczynnościowy system oceny. Polega on na tym, że punktuje się nie tylko to, że uczeń prawidłowo wykonał zadanie czy odpowiedział na pytanie, ale również to, jak do rozwiązania dochodził.

Minister Katarzyna Hall przedstawiła też najważniejsze zmiany w egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012, związane z nową podstawą programową. Egzamin będzie się wprawdzie składał z takich samych części jak dotychczas, czyli z części humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej i z zakresu języka obcego nowożytnego, ale każda z części egzaminu będzie miała inną strukturę. Egzamin humanistyczny zostanie podzielony na zadania z zakresu języka polskiego i z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, a egzamin matematyczno-przyrodniczy na część matematyczną i z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Język obcy uczniowie będą natomiast zdawać na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

Krzysztof Konarzewski, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zaprezentował na konferencji nowy sposób oceniania prac uczniów. Egzaminatorzy będą musieli odtwarzać sposób rozumowania ucznia i stawiać mu punkty za to, jak daleko doszedł na drodze do całkowitego poprawnego rozwiązania zadania. Konarzewski poinformował, że taki klucz oceniania został opracowany przez zespół matematyków i w tym roku z powodzeniem zastosowany podczas oceniania maturalnych prac egzaminacyjnych z matematyki. Będzie on stopniowo, wraz z wchodzeniem reformy edukacji do kolejnych klas i typów szkół, wprowadzany i stosowany przy ocenianiu na pozostałych egzaminach zewnętrznych.

Nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zapisane zostały w nowym rozporządzeniu na temat warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, które minister edukacji podpisała w ubiegłym tygodniu. Opisane zaś zostały szczegółowo, wraz z nowymi zasadami konstruowania i oceniania zadań, w specjalnym informatorze o egzaminie gimnazjalnym, opracowanym przez CKE.

Szczegółowe wyniki sprawdzianu i egzaminów dostępne są na stronie internetowej CKE.

MEN 26.08.2010, Gazeta Prawna 27.08.2010
A.B./A.D., 26 sierpnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży