Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konferencja „Jak wychowywać dzieci, by nie myślały w sposób stereotypowy?”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Konferencja „Jak wychowywać dzieci, by nie myślały w sposób stereotypowy?” odbyła się 21 maja w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Była wspólnym przedsięwzięciem minister Elżbiety Radziszewskiej (Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania), Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz organizacji kościelnych i związków wyznaniowych.

MEN, Rzeczpospolita, 24 maja 2010
A.R./A.D., 24 maja 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży