Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Konferencja „Fundusze unijne dla rozwoju szkół”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
4.11.odbyła się w Warszawie konferencja „Fundusze unijne dla rozwoju szkół”, zorganizowana przez MEN. Konferencję otworzyła minister Katarzyna Hall, która powiedziała m.in., że fundusze unijne dają Polsce szansę aby kształcić mądrze i nowocześnie.

Wiceminister Lilla Jaroń mówiła o możliwościach wykorzystania środków unijnych oświacie. Zapowiedziała, ze W przyszłym roku MEN uruchomi z funduszy unijnych projekt systemowy wspomagający samorządy w zarządzaniu oświatą. W ramach tego projektu wypracowanych zostanie kilka modeli zarządzania i finansowania oświaty na poziomie gminy, powiatu, regionu. W ramach projektu zaproszeni eksperci dokonają inwentaryzacji modelowych rozwiązań, pozytywnie ocenianych, które w samorządach już funkcjonują.

Poinformowała również, że trwają prace nad nowym systemem informacji oświatowej SIO2, który będzie poszerzony m.in. o bazę analityczną, pomocną przy wyznaczaniu trendów w oświacie.

W ramach projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej w kontekście wdrożenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” do szkół podstawowych ma trafić 150 mln euro na przygotowanie nauczycieli do diagnozowania dysfunkcji najmłodszych dzieci, projektowania indywidualnych programów pracy z uczniami w ramach zajęć pozalekcyjnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do szkół. MEN chce scedować jego wdrożenie na poziom regionalny.

Na oświatę, w latach 2007-2013 w programie Kapitał Ludzki będzie dostępne ponad 2,7 mld euro - w Priorytecie III „Wysoka jakość systemu oświaty” do wykorzystania jest miliard euro, w Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, wdrażanego na poziomie regionów – 1,7 mld euro. Ministerstwo edukacji podpisało 84 umowy na realizację projektów. Kolejnych 55 umów jest w trakcie negocjacji. Zakontraktowanych jest 1,1 mld zł. Na przyszły rok planowane jest podpisanie umów na około 800 mln zł.

Projekty systemowe realizowane przez MEN i jednostki podległe koncentrują się wokół obszarów kluczowych: nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, nadzoru pedagogicznego, egzaminów zewnętrznych, kształcenia nauczycieli oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Serwis Samorządowy PAP, MEN, 4.11.2009
A.B./A.D., 4 listopada 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży