Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Końcowe projekty

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN zamieszczone zostały projekty nowych rozporządzeń, między innymi w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów i podręczników. Projekt zakłada utajnienie nazwisk rzeczoznawców. Do obecnej listy instytucji rekomendujących rzeczoznawców proponuje się dodanie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Inny projekt dotyczy zmiany sposobu zdawania matury ustnej z języka polskiego.
Nie wiadomo jednak jak do tych projektów odniesie się nowa pani minister.

MEN, 14.11.2007
I. D., 16 listopada 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży