Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Komunikat MEN w sprawie realizacji dodatkowej godziny

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W związku z informacjami o nieprawidłowościach przy monitorowaniu realizacji dodatkowej godziny zajęć edukacyjnych, MEN opublikowało komunikat, w którym wyjaśnia, że „każda lekcja przedmiotu – w tym lekcja powtórzeniowa, ćwiczeniowa i sprawdzian – jest lekcją, na której jest realizowana podstawa programowa, a o sposobie monitorowania liczby godzin decyduje szkoła – każde przyjęte przez nią rozwiązanie pozwalające na koniec etapu edukacyjnego ustalić, że uczeń miał zorganizowana właściwą liczbę zajęć, będzie rozwiązaniem prawidłowym”.

Planowanie procesu dydaktycznego zakłada elastyczność działań i nie ma podstawy prawnej do żądania jednoznacznej porównywalności planów dydaktycznych nauczyciela z zapisami w dzienniku. Sposób planowania i realizacji zajęć wynikających z art. 42 jest autonomiczną decyzją szkoły. Przyjąć należy, że wobec ustalonych zajęć z określoną liczbą uczniów wskazane jest skonstruowanie krótkiego planu działań z wyznaczonymi celami (tak jak to się dzieje w związku z realizacją przedmiotu), jednak należy też przyjąć, że jeśli realizacja godziny z at. 42 KN polega na doraźnej pomocy uczniom z określonej klasy w nauce, planowanie długofalowe nie może być wdrożone. Wymagana przepisami dokumentacja realizacji godziny z art. 42 to jedynie zapisanie jej we właściwym dzienniku. W zakresie nadzoru pedagogicznego nie jest wymagana żadna dodatkowa dokumentacja, która bezpośrednio nie wynika z przepisów prawa oświatowego. Tworzenie dodatkowych procedur, dokumentów czy planów może wynikać jedynie z autonomicznej decyzji dyrektora szkoły:.

MEN, 28 stycznia 2010
A.R./A.D., 28 stycznia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży