Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminów w roku 2016

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej CKE opublikowany został zaktualizowany komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu. przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w 2016 roku.

Sprawdzian w szkołach podstawowych odbędzie się 5 kwietnia w terminie głównym i 2 czerwca w terminie dodatkowym.

Egzamin gimnazjalny: 18-20 kwietnia w terminie głównym i 1-3 czerwca w terminie dodatkowym.

Egzamin maturalny: 4-27 maja w terminie głównym i 2- 17 czerwca w terminie dodatkowym.

CKE, 20.08.2015
A.B. , 20 sierpnia 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży