Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Komunikat CKE o załatwianiu spraw dotyczących ‎egzaminów zewnętrznych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej CKE ukazał się komunikat dyrektora CKE z 7.04.2010 w sprawie załatwiania spraw dotyczących ‎egzaminów zewnętrznych od kwietnia br.

W Komunikacie napisano: „Informuję, że w dniach od przeprowadzenia sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminów eksternistycznych do zakończenia procesu sprawdzania przez egzaminatorów prac egzaminacyjnych z odpowiednich egzaminów Centralna Komisja Egzaminacyjna nie będzie załatwiać spraw dotyczących sprawdzianu, egzaminów i egzaminów eksternistycznych, z wyjątkiem tych spraw, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub udzielania eksperckich wyjaśnień.

W ww. okresie eksperci CKE zajmujący się odpowiednio sprawdzianem, egzaminami i egzaminami eksternistycznymi będą wyłącznie prowadzić działania mające na celu właściwe przygotowanie systemu egzaminacyjnego do sprawdzania i oceniania prac egzaminacyjnych, a w konsekwencji – zapewnienie jednolitości punktowania i porównywalności wyników”.

CKE, 7.04.2010
A.B./A.D., 7 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży