Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęła projekt programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” przygotowany przez MEN. Program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ma tworzyć w szkole warunki wspierające uczniów, ale stawiające im jednocześnie jasne wymagania. Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych uczniów – to podstawowe obszary, jakie zostaną wzmocnione w programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Proponowany program wiąże się również ze wzmocnieniem funkcji wychowawczej szkoły, budowaniem pozytywnego klimatu społecznego oraz ze zmianą relacji pomiędzy uczniami i nauczycielem. Zakłada przeniesienie akcentu na współpracę i budowanie przyjaznego, wspierającego środowiska w szkole.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 23.07.2008
I. D., 23 lipca 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży