Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Komisja sejmowa rozpatrzyła informację o organizacji egzaminu maturalnego

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
W związku z protestami środowiska uczniów i nauczycieli, dotyczącymi dezorganizacji procesu nauczania w okresie przeprowadzania matur, Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła 12.02. informację w sprawie organizacji egzaminu maturalnego w roku 2010 i ewentualnych zmian w kalendarzu roku szkolnego. Informację przedstawili sekretarz stanu w MEN – Krystyna Szumilas oraz wicedyrektor CKE – Mirosław Sawicki.

W kalendarzu roku szkolnego, w związku z nowym przedmiotem obowiązkowym na maturze – matematyką – wprowadzono jeden, dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor CKE, w czasie prac nad kalendarzem, starał się ustalić takie daty egzaminów maturalnych, które, z jednej strony, nie będą nadmiernie dezorganizować pracy szkół, a z drugiej, pozwolą na poprawne sprawdzenie prac, dostarczenie wyników matur do szkół oraz przygotowanie świadectw.

Posłowie zwrócili uwagę m.in. na: dezorganizację procesu nauczania będącą następstwem zbyt wielu wolnych dni w czasie matur dla uczniów ich nie zdających, na problem egzaminów na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które są przeprowadzane w ciągu jednego dnia, a także na długość ich trwania, skreślenie z wykazu olimpiad konkursów w zakresie wiedzy o prawach człowieka i wiedzy o Unii Europejskiej, brak możliwości zdawania matematyki na poziomie podstawowym dla abiturientów z lat 2005-2009, podjęcie współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego mającej na celu zmianę regulaminów rekrutacyjnych uczelni wyższych.

W odpowiedzi przedstawiciele MEN stwierdzili, że harmonogram egzaminów maturalnych jest konsultowany z dużym wyprzedzeniem i ustalany optymalnie. Jego skrócenie byłoby możliwe, gdyby zmniejszono liczbę przedmiotów maturalnych. Poinformowali, że laureaci i finaliści olimpiad w zakresie wiedzy o prawach człowieka i wiedzy o Unii Europejskiej utrzymają prawo do zwolnienia z egzaminów maturalnych w edycjach prowadzonych w latach 2010 i 2011, w późniejszym okresie organizatorzy olimpiad będą musieli wykazać, że są to konkursy przedmiotowe. Stwierdzili także, że MEN nie ma wpływu na przepisy regulaminów rekrutacyjnych uczelni wyższych, które są przyjmowane przez senaty uczelni.

Sejm RP, 12.02.2010
A.B./A.D., 12 lutego 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży