Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kolejni pracownicy i pracownice bez Karty Nauczyciela?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Sejm pracuje nad projektem ustawy, która wyłączy osoby pracujące jako pracownicy pedagogiczni, zatrudnione w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych spod Karty Nauczyciela. Pracowniczy pedagogiczni ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, to kolejna grupa, po zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, która utraci swoje dotychczasowe prawa pracownicze.

Głos Nauczycielski, 8.05.2015
A.B. , 8 maja 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży