Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kolejne spotkanie Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Kogo ma obejmować Karta Nauczyciela? – to temat jakim zajmował się Zespół opiniodawczo-doradczy ds. statusu zawodowego nauczycieli na swoim kolejnym posiedzeniu 18 sierpnia. Ze strony samorządów i przedstawicieli oświaty niepublicznej padały propozycje wykluczenia niektórych grup nauczycieli z Karty. Dyskusję nad tematem przewodnim spotkania poprzedziła prezentacja MEN o aktualnym stanie prawnym - kogo i w jakim zakresie obejmuje Karta Nauczyciela.

Przedstawiciele związków zawodowych opowiadali się za tym, aby Karta Nauczyciela obejmowała wszystkich nauczycieli niezależnie od organu prowadzącego daną szkołę, czyli nauczycieli uczących zarówno w szkołach publicznych jak i niepublicznych. Innego zdania byli przedstawiciele oświaty niepublicznej, którzy stosują Kartę Nauczyciela w ograniczonym zakresie.

Samorządowcy nie chcieliby różnicować nauczycieli, ale, ich zdaniem, Karta Nauczyciela powinna zostać uelastyczniona, zwłaszcza w zakresie zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz czasu pracy. Przedstawiciele korporacji samorządowych chcieliby, aby Kartą Nauczyciela byli objęci tylko nauczyciele pracujący bezpośrednio z uczniami. Zdaniem przedstawiciela Związku Powiatów Polskich (ZPP) Karta nie powinna obejmować np. nauczycieli pracujących w administracji oświatowej (MEN, kuratoria oświaty, CKE, OKE), a także logopedów, psychologów, pedagogów np. w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych itd. Ten postulat ZPP poparła reprezentantka Społecznego Towarzystwa Oświatowego, która uznała, że Karta Nauczyciela szkodzi na każdym kroku, zwłaszcza jeśli chodzi o dobro uczniów. Spotkało się to z ostrą reakcją związkowców, którzy przytaczali z kolei niezbyt korzystne wyniki kontroli NIK w szkołach niepublicznych.

Na kolejnym spotkaniu Zespołu zaplanowanym na 4 października br. omawiany będzie temat czasu i warunków pracy nauczycieli.

NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty, 20.08.2010; Gazeta edu.pl, 24.08.2010
A.B./A.D., 18 sierpnia 2010

Zobacz też:
Bardzo trudne zasadnicze pytania na temat Karty Nauczyciela
Informacja MEN o powołaniu Zespołu opiniodawczo-doradczego ds statusu zawodowego nauczycieli
Posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczycieli 27 maja 2010 r. - sprawozdanie MEN z drugiego spotkania zespołu
Awans zawodowy nauczycieli - sprawozdanie MEN z trzeciego spotkania zespołu


Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży