Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kolejne spotkanie Zespołu ds. Statusu Zawodowego Nauczycieli

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wiodącym tematem kolejnego spotkania Zespołu ds. Statusu Zawodowego Nauczycieli było kształcenie nauczycieli. Prelegenci strony rządowej przedstawili kierunki zmian w kształceniu proponowane do rozważenia. Ich zdaniem, kształcenie w zakresie dydaktyki oraz umiejętności pedagogicznych powinno rozpoczynać się dopiero na studiach II stopnia ( z wyjątkiem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej). Dominującą formą studiów nauczycielskich zostałyby studia kierunkowe II stopnia o profilu praktycznym, studia podyplomowe dla nauczycieli i kursy kwalifikacyjne skoncentrowane na dydaktyce przedmiotowej oraz pedagogice dla absolwentów studiów magisterskich.

Przedstawiciele samorządów zaprezentowali oficjalne stanowisko w sprawie Karty Nauczyciela wszystkich korporacji samorządowych - strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Samorządowcy chcą przede wszystkim wykluczenia z Karty wszystkich nauczycieli „nietablicowych", zwiększenia pensum dydaktycznego do 20-22 godzin, skrócenia wymiaru urlopu wypoczynkowego z 78 do 52 dni, przy czym pozostała część dni wolnych miałaby być przeznaczana np. na dokształcanie nauczyciela, likwidacji dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz ograniczenia pozostałych dodatków, zlikwidowania obowiązku corocznej analizy „średnich wynagrodzeń nauczycieli" i wypłacania dodatków uzupełniających, finansowania przez ZUS urlopów dla poratowania zdrowia i w konsekwencji orzekania o tych urlopach przez lekarzy ZUS, powiązania awansu zawodowego z podnoszeniem jakości pracy szkoły, sprowadzenia stopnia nauczyciela dyplomowanego do tytułu honorowego, podobnie jak jest z tytułem profesora oświaty, zmniejszenia z 1 proc. do 0,5 proc. odpisu na doskonalenie nauczycieli.

Strona związkowa neguje propozycje samorządów.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność", 9.03.2011
A.B./A.D., 9 marca 2011

Zobacz też:
Zmiany w Karcie Nauczyciela – propozycja samorządów (luty 2011)
Spotkanie zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli (grudzień 2010)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży