Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kiedy z powodu mrozów można zamknąć szkołę

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gazeta Prawna przypomina, w jakich okolicznościach można zamknąć szkołę z powodu mrozów. Można to zrobić w trzech przypadkach.

Po pierwsze, jeśli temperatura mierzona o godz. 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa, dyrektor może zawiesić zajęcia na określony czas, Musi wtedy uzyskać zgodę tzw. organu prowadzącego szkołę.

Po drugie, dyrektor musi zawiesić zajęcia (na czas określony) jeśli temperatura w klasach nie wynosi 18°C. Wówczas dyrektor jedynie powiadamia organ prowadzący. Dokonuje tego na podstawie par. 17 i 18 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. W obydwu tych przypadkach nie ma obowiązku odrabiania zajęć.

Trzecia możliwość odwołania zajęć występuje w przypadku tzw. nadzwyczajnych okoliczności, np. dużych opadów śniegu. Szkoła musi jednak zrealizować odwołane zajęcia w wyznaczone soboty. Wyjątkiem może być przeznaczenie na ten cel niewykorzystanych dodatkowych dni wolnych od zajęć.

Gazeta Prawna, 2.12.2010
A.B./A.D., 2 grudnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży