Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

KEN o „Zerze”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
29 marca Koalicja na rzecz Edukacji Narodowej opublikowała stanowisko w sprawie programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.

Za główną słabość programu KEN uznaje uczynienie z przemocy w szkole sztandarowego problemu oświaty i skupienie na nim uwagi opinii publicznej. Krytykowane są także proponowane w projekcie metody radzenia sobie z problemem agresji. Wg KEN, przekonanie, że wystarczy poddać rzeczywistość szkolną surowszym regulacjom, by zlikwidować problemy wychowawcze, jest złudne, a realizacja takiej idei przysporzy więcej szkód niż pożytku. „Zła ocena nie chroni przed demoralizacją, a strach nie czyni człowieka lepszym. Jest to całkowicie anachroniczna wizja wychowania, nie przystająca do realiów XXI wieku” – piszą autorzy oświadczenia.

W oświadczeniu podkreślono także, że wykorzystanie środków unijnych, przyznanych w ramach Priorytetu III („Wysoka jakość systemu oświaty”) na realizację programu „Zero Tolerancji” oznacza zmarnowanie szansy na rzeczywistą modernizację polskiego szkolnictwa.

Pełny tekst oświadczenia można przeczytać na stronach internetowych Koalicji: www.ken.org.pl
A. D., 30 marca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży