Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kary za przemoc wobec dzieci

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ewa Sowińska, Rzecznik Praw Dziecka, chce wprowadzić zapis do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego mówiący o poszanowaniu godności dziecka. Jeśli przemoc zdarzy się raz, incydentalnie i nie wyrządzi dziecku strasznej krzywdy, rodzic będzie musiał zgłosić się na terapię. Jeśli jednak taki przypadek zdarzy się ponownie, wówczas sprawcę czekają sankcje prawne.

Zdaniem Pani Rzecznik klaps także jest przemocą. Pani rzecznik opowiada się za innymi sposobami dyscyplinowania dzieci.

Z danych policji wynika, że liczba ofiar przemocy domowej w ciągu 7 lat wzrosła prawie dwukrotnie. W 2006 r. było ich 157 tys. Według danych fundacji Mederi w 70 proc. przypadków sprawcami przemocy wobec dzieci są rodzice, a 93 proc. sprawców przemocy doświadczyło jej w dzieciństwie.

Dziennik, 15.02.2008
I. D., 15 lutego 2008

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży