Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Kapitał ludzki

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Zakończyły się negocjacje z Komisją Europejską w sprawie programu Kapitał Ludzki.

W latach 2007-2013 Polska będzie mogła wykorzystać łącznie 2 mld 700 mln euro z programu operacyjnego Kapitał Ludzki na programy związane z edukacją – poinformowała na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży podsekretarz stanu Sylwia Sysko-Romańczuk. Według wiceminister, ponad połowa tych funduszy będzie rozdysponowywana przez samorządy. MEN będzie dysponować kwotą 1 mld 6 mln euro, samorządy – 1 mld 703 mln euro.
Za pieniądze zarządzane przez ministerstwo realizowane będą projekty o zasięgu ogólnopolskim. Dofinansowane zostanie m.in. kształcenie i doskonalenie nauczycieli, monitoring poziomu edukacji i badania statystyczne dotyczące oświaty. Wsparcie finansowe dostaną też kuratoria.

Samorządy, pieniądze którymi dysponują będą mogły przeznaczyć na inwestycje dla poszczególnych szkół i innych placówek (gimbusy, pracownie komputerowe, zakup książek itd.) oraz na inną pomoc, np. organizację zajęć pozalekcyjnych.

(Serwis Samorządowy PAP 14.06.2007)
I. D., 17 czerwca 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży