Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Jeszcze o zmianach w systemie oceniania jakości edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN opublikowana została informacja o założeniach zmian w prawie oświatowym dotyczących systemu oceniania jakości edukacji. Wynika z niej, że Regionalny Ośrodek Jakości Edukacji (ROJE), odpowiedzialny za prowadzenie nadzoru pedagogicznego, będzie utworzony w każdym województwie. Pozostałe zadania obecnych kuratoriów oświaty - poza nadzorem pedagogicznym - przejmą, wraz z pracownikami, urzędy wojewódzkie. Inspektorzy jakości edukacji pracując tylko w szkołach, a nie za biurkiem w urzędzie, będą badać wyłącznie jakość pracy placówek edukacyjnych w wielu obszarach według wystandaryzowanych kryteriów, jednolitych dla wszystkich szkół. Wyniki egzaminów będzie można sprawdzić bliżej niż dotychczas.

Zasadnicza zmiana polega na tym, że ewaluację i kontrolę zewnętrzną będą prowadzić jednostki zajmujące się profesjonalnym badaniem jakości pracy szkół, które powstaną na bazie zasobów kadrowych i lokalowych obecnych centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz kuratoriów oświaty. Wizytatorzy, jako nowocześni inspektorzy jakości edukacji, wyposażeni w laptopy, będą pracować wyłącznie w nadzorowanych szkołach, a przygotowywane przez nich raporty o pracy szkół będą dostępne publicznie na platformie internetowej.

Proponowane rozwiązania, zgodnie z sugestią Rządowego Centrum Legislacji, zawarte będą w przygotowywanej obecnie zmianie ustawy o systemie oświaty. Zadania kuratora oświaty będą nadal realizowane. Te wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego przejmą ROJE (na czele z Regionalnym Inspektorem Jakości Edukacji), które mieścić się będą w każdym województwie. Pozostałe zadanie wykonywane będą przez urzędy wojewódzkie.

Według MEN, proponowane zmiany będą korzystne dla rodziców i uczniów. MEN zakłada, że oprócz udostępnienia rzetelnej, niezależnej informacji o pracy szkół, nastąpi zbliżenie systemu egzaminacyjnego do mieszkańców - nie trzeba będzie jeździć (np. po wgląd do prac maturalnych) do miast, w których do tej pory były okręgowe komisje egzaminacyjne, ponieważ prace będą udostępniane w każdym województwie w siedzibie Regionalnego Inspektora Jakości Edukacji.

Minister Katarzyna Hall przedstawiła projekt reformy oceniania jakości edukacji posłom z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przypomniała przy tym, że napisany przez MEN projekt ustawy o systemie oceniania jakości edukacji nie jest już aktualny i wkrótce zostanie napisany nowy - nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

Posłowie opozycji zarzucili minister edukacji przygotowanie niezgodnej z konstytucją reformy i niepotrzebne likwidowanie kuratoriów. Nowy system oceniania jakości edukacji niemal na pewno nie wejdzie w życie przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.

MEN, 4.02.2011, Głos Nauczycielski, 4.02.2011
A.B./A.D., 4 lutego 2011

Zobacz też:
Minister Hall: nie będzie osobnej ustawy o systemie oceniania jakości edukacji
MEN: Zmiany w prawie oświatowym dotyczące systemu oceniania jakości edukacji - założenia

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży