Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Jest zakaz bicia dzieci

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Wieczorem 6 maja sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa wprowadza m.in. zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, wzmacnia ochronę ofiar przemocy, kładzie nacisk na profilaktykę.

Posłowie pozostawili zapis jednoznacznie zakazujący stosowania kar cielesnych, zadawania cierpień psychicznych i innych form poniżania dziecka. Zmienili natomiast brzmienie artykułu, który wzbudzał wiele obaw, uprawniającego pracowników socjalnych do interweniowania, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka. Zaakceptowali poprawkę, mówiącą, że pracownik socjalny w szczególnych sytuacjach, np. gdy opiekunowie są nietrzeźwi, jest zobowiązany "zapewnić dziecku bezpieczeństwo" i powinien umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby z rodziny, a jeśli jest to niemożliwe - w rodzinie zastępczej bądź placówce.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia będzie można odebrać dziecko z domu. Taką decyzję muszą wspólnie podjąć policjant, pracownik socjalny i przedstawiciel służby zdrowia. Słuszność tej decyzji ocenia sąd rodzinny w ciągu 24 godzin. Jeśli rodzice się odwołają to sąd tę skargę musi rozpatrzyć także w ciągu 24 godzin.

Ustawa została przyjęta głosami koalicji rządowej i posłów Lewicy.

Gazeta edu.pl, PAP, IAR, feminoteka.pl 6.05.2010
A.B./A.D., 6 maja 2010

Zobacz też:
Dyskusja na temat klapsa (czerwiec 2008)
Co czwarta osoba w Polsce akceptuje bicie dzieci (sierpień 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży