Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Jedna ustawa, dwie komisje

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
20 lutego sejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym "Solidarne Państwo" rozpatrywała rządowy projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.

Komisja poparła zgłoszony w projekcie pomysł, zgodnie z którym raz na cztery lata rady pedagogiczne szkół będą wybierały jeden podręcznik i jeden program nauczania do danego przedmiotu na danym poziomie.

Komisja ds. "Solidarnego Państwa" poparła także takie propozycje z rządowego projektu, jak: zmianę składu komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko kuratora oświaty (w komisji ma się znaleźć więcej przedstawicieli ministra edukacji i wojewody), zapis dotyczący możliwości zobowiązania szkół do instalowania w komputerach filtrów zabezpieczających, opowiedziała się za zagwarantowaniem nauczycielom ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych a także za przekazaniem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowym komisjom egzaminacyjnym przygotowania i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.

W skład Komisji wchodzi 24 posłów i posłanek: 15 przedstawicieli PiS, 5 – Samoobrony, 3 – LPR oraz jeden poseł z RLCh. Opozycja zbojkotowała Komisję.

Prace nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty prowadzone są obecnie równolegle w dwóch komisjach sejmowych: w Komisji Nadzwyczajnej ds. programu „Solidarne Państwo” oraz w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
(Gazeta Prawna 20.02.2007)
A. D., 20 lutego 2007

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży