Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Jak zatrudniać do indywidualnej pracy z uczniami?

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Gazeta Prawna przypomina, że szkoły mogą już realizować za pieniądze UE programy indywidualnego nauczania uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. MEN w najnowszym stanowisku przypomina, że środki przeznaczone na realizację programów unijnych nie są dochodem własnym gminy. Nie jest możliwe zatem finansowanie nimi wynagrodzeń średnich ani podwyższanie pensji nauczycieli. Jak podaje Gazeta Prawna, wg MEN gminy powinny dokonać zakupu usługi edukacyjnej polegającej za zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć indywidualizujących proces nauczania.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaleca, aby do unijnych projektów nie zatrudniać pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej do wykonywania tych samych zadań, które wchodzą w zakres ich obowiązków wykonywanych na podstawie umowy o pracę. Dlatego Urząd Miasta w Opolu zwrócił się z prośbą o interpretację do tamtejszego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. Ta uznała, że szkoły mogą zatrudniać do projektu własnych nauczycieli na podstawie umów cywilnoprawnych, jednak zakres działań wykonywanych w ramach projektu nie może pokrywać się z zakresem ich podstawowych czynności, które realizują na co dzień.

Na zorganizowanie indywidualnej pracy z uczniem samorządy otrzymają do 2013 roku ponad 600 mln zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gazeta Prawna, 24.09.2010
A.B./A.D., 24 września 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży