Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Informacja o wynikach monitorowania wdrażania podstawy programowej

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej ORE opublikowany został raport zatytułowany "Informacja o wynikach monitorowania wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2009/2010". Monitoring, wspierany w ramach projektu "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego", realizowany był w kwietniu 2010 roku przez Kuratorów Oświaty. Badaniem, przeprowadzonym w formie elektronicznej, objęto po 10% przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów – łącznie 3 799 szkół i placówek wychowania przedszkolnego.

ORE, 30.11.2010
A.B./A.D., 30 listopada 2010

Zobacz też:
Rusza monitoring wdrażania podstawy programowej (marzec 2010)
ORE: Monitorowanie wdrażania podstawy programowej

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży