Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Informacja o projekcie SIO

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
21 lipca podczas posiedzenia zespołu edukacji KWRiST dyrektor Departamentu Strategii MEN Urszula Martynowicz prezentowała projekt ustawy o SIO i wymieniała korzyści płynące ze zmiany SIO: większa wiarygodność danych dzięki współpracy z rejestrami PESEL, REGON, TERYT, aktualizacja danych na bieżąco, możliwość generowania raportów analitycznych i statystycznych, łatwiejsze kontrolowanie obowiązku nauki. Dyrektor Martynowicz podkreśliła, że między SIO a dokumentacją szkolną, wprowadzaną elektronicznie „będzie bardzo łatwa współpraca”. Dane mają być bezpośrednio przekazywane z lokalnych baz danych do bazy SIO przy użyciu bezpiecznego kanału komunikacyjnego. Do przekazywania danych będą upoważnione tylko jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie prowadzący szkoły. Samorządy będą mogły pozyskiwać dane na potrzeby rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, a nawet śledzić losy swoich absolwentów - na razie w 80 uczelniach wyższych spośród 400. System pozwoli również na bieżące monitorowanie realizacji osiągania średnich wynagrodzeń nauczycieli w samorządach. Chodzi o kontrolę wykonania art. 30 a KN.

Zanim jednak SIO 2 zacznie działać, samorządy muszą odebrać, a później wydać dyrektorom szkół i osobom przez nich wyznaczonym upoważnienia dostępu do SIO. Ze względu na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych o uczniach i nauczycielach w bazie danych SIO konieczne jest sprawowanie kontroli dostępu do SIO. MEN poinformowało, że harmonogram wejścia w życie ustawy jest tak skonstruowany, aby samorządy zdążyły przygotować się do zmian.

Do końca października jednostki samorządu terytorialnego będą potwierdzać dane przekazane do SIO przez dyrektorów szkół. Jak mówiła dyrektor Martynowicz, w tym systemie wydaje się niemożliwe, aby zgubić ucznia, czy szkołę, ale dla pewności samorządy mają potwierdzać w raportach dane potrzebne do naliczania subwencji oświatowej.

Projekt ustawy o systemie informacji oświatowej został pozytywnie zaopiniowany przez zespół edukacji KWRiST z uwagami, aby doprecyzować niektóre definicje oraz zadbać o spójność z ustawą o systemie oświaty. Samorządowcy proponują również, aby nowe narzędzie wychodziło poza system oświaty, tak aby mogły się w nim znaleźć dane o kontynuowaniu nauki przez ucznia w szkole wyższej, czy informacje o uczniach objętych pomocą społeczną.
 
Zanim projekt trafi pod obrady plenarne KWRiST będzie jeszcze opiniowany przez zespół ds. społeczeństwa informatycznego KWRiST. Prawdopodobnie we wrześniu dokumentem zajmie się Rada Ministrów.

Serwis Samorządowy PAP, 22 lipca 2010
A.R./A.D., 21 lipca 2010

Zobacz też:
Rząd przyjął założenia do nowej ustawy o systemie informacji oświatowej (kwiecień 2010)
Projekt nowego Systemu Informacji Oświatowej (grudzień 2009)
MEN opracowuje założenia do projektu ustawy o SIO (sierpień 2009)

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży