Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Informacja MEN o stanie przygotowania samorządów do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży informację o stanie przygotowania samorządów do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Obowiązek przedstawiania Sejmowi co roku takiej informacji nałożyła na MEN nowelizacja ustawy o systemie oświaty.

W roku szkolnym 2009/2010 do klas pierwszych szkół podstawowych poszło 4,3% sześciolatków. Najwyższy odsetek był w województwach: mazowieckim - 6,6 proc., i pomorskim - 5,9 proc., najniższy w lubuskim - 2,7 proc. Na edukację sześciolatka uczącego się w szkole podstawowej gmina otrzymuje subwencję oświatową z budżetu państwa. Podczas posiedzenia komisji wiceminister edukacji Krystyna Szumilas przypomniała, że obowiązkiem gmin jest zapewnienie wszystkim dzieciom 6-letnim, które nie skorzystały z możliwości pójścia wcześniejszego do szkoły, rocznego przygotowania przedszkolnego, finansowanego z dochodów własnych gminy. Według wiceminister, w roku 2009 w ramach subwencji na naukę 6-letnich uczniów przekazano gminom około 30,9 mln zł, z czego około 13 mln zł otrzymały gminy wiejskie, 2,6 mln zł - gminy miejskie, 7,6 mln zł - gminy wiejsko-miejskie, 7,7 mln zł - miasta na prawach powiatu. Natomiast w 2010 r. w ramach subwencji na edukację 6-letnich uczniów gminy otrzymają ponad 100,2 mln zł, z czego 42,1 mln zł otrzymają gminy wiejskie, 8,6 mln zł - gminy miejskie, 24,6 mln zł - gminy wiejsko-miejskie, 24,9 mln zł - miasta na prawach powiatu.

W ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła dofinansowywane jest dostosowanie szkół podstawowych do potrzeb dzieci 6-letnich, m.in. poprzez wyposażanie szkół w kąciki zabaw i budowę placów zabaw. Cały koszt programu do 2014 r. wyniesie 2,43 mld zł, z czego 1,27 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a 1,160 mld zł stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących. W 2009 r. do rozdysponowania było 40 mln zł dotacji, samorządy złożyły wnioski na kwotę ponad 128 mln zł. Wykorzystano blisko 100 proc. przeznaczonych środków. Wśród blisko 5 tys. szkół, które wzięły udział w ubiegłorocznej edycji programu, ponad 80 proc. stanowiły szkoły z terenów wiejskich. W tym roku na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw oraz na modernizację lub budowę szkolnych placów zabaw przeznaczono prawie 150 mln zł. Według MEN, jeśli wszystkie środki przyznane samorządom w obecnej edycji programu zostaną wykorzystane w całości, to do końca roku niemal 80 proc. szkół podstawowych będzie miało miejsca zabaw, powstanie też ponad 1300 szkolnych placów zabaw.

Krystyna Szumilas przedstawiła też wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 10 proc. szkół podstawowych na temat realizacji nowych podstaw programowych. Wynika z nich, że nauczyciele szkół podstawowych znają nową podstawę programowa nauczania i nową podstawę wychowania przedszkolnego i że zapoznali z nimi rodziców uczniów. Badanie wykazało także, że średni czas przeznaczony na realizację programów adaptacyjnych, skierowanych do uczniów klas pierwszych, wynosił około 2 miesięcy.

W informacji resort zawarł również  dane dotyczące liczby dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym; odsetek ten w ostatnich latach systematycznie wzrasta i w roku szkolnym wynosił 59,7 proc.; w tym w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców wyniósł 83,8 proc., w miastach między 50 a 250 tys. mieszkańców - 71,5 proc., w miastach poniżej 50 tys. oraz gminach miejsko-wiejskich - 60 proc., w gminach wiejskich - 40,4 proc.

Wiceminister podkreśliła, że choć  w ubiegłym roku największy wzrost liczby dzieci w przedszkolach dotyczył  5-latków (tych w miastach przybyło 6,8 proc., a na wsi - 14,9 proc.) to nie odbywał się kosztem dzieci młodszych. Jak zaznaczyła, zwiększył się bowiem także odsetek trzylatków w przedszkolach (w roku szkolnym 2009/2010 wyniósł 45,7 proc., podczas gdy w 2008/2009 - 41,1 proc.) i czterolatków (analogicznie: wzrost z 53,2 proc. do 59,4 proc.).

Krystyna Szumilas wskazała, że choć w miastach nadal jest największy odsetek dzieci chodzących do przedszkoli, to najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano na wsi, gdzie przyrost procentowy przedszkolaków to 9,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Komisja edukacji zaopiniowała tę informację pozytywnie. Za taką opinią głosowało 16 posłów, 11 - było przeciw, trzech posłów wstrzymało się od głosu. Wniosek o negatywne zaopiniowanie informacji złożyli posłowie PiS, a posłowie Lewicy wstrzymali się od głosu. Informacja na temat przygotowania gmin do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich będzie przedstawiona na posiedzeniu plenarnym Sejmu.

www.sejm.gov.pl, PAP - Nauka w Polsce, 23 lipca 2010
A.R./A.D., 23 lipca 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży