Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Informacja MEN na temat warsztatów szkolnych

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
Na stronie internetowej MEN ukazała się informacja dotycząca funkcjonowania warsztatów szkolnych działających jako gospodarstwa pomocnicze w świetle przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych. Ustawa systemowa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) nie przewiduje dalszego funkcjonowania wszystkich państwowych i samorządowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. Jednocześnie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) ustanawia roczny okres przejściowy na przystosowanie całego sektora do rozwiązań zawartych w nowych regulacjach, co oznacza, że proces reorganizacji zostanie zakończony z końcem 2010 r. Oznacza to konieczność przekształcenia dotychczasowych warsztatów szkolnych działających jako gospodarstwa pomocnicze w jednostki budżetowe prowadzące taką samą działalność oświatową pod względem merytorycznym. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego w celu jego przekształcenia w inna formę polega wyłącznie na zamknięciu rachunku bankowego oraz ustaleniu i przejęciu przez jednostkę budżetową należności, zobowiązań i środków pieniężnych pozostałych na rachunku bankowym. Likwidacja gospodarstwa pomocniczego w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową nie oznacza zakończenia jego działalności w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, ponieważ nie dochodzi do zakończenia działalności szkoły lub placówki. Likwidacji ulega tylko dotychczasowa forma gospodarki finansowej.

MEN, 13 kwietnia 2010
A.R./A.D., 13 kwietnia 2010

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży