Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Inauguracja Roku Szkoły z Pasją

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
25.08. w Gdańsku, z udziałem minister Katarzyny Hall, odbyła się ogólnopolska inauguracji Roku Szkoły z Pasją. Podczas spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali list intencyjny w sprawie powołania koalicji na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów. Jego sygnatariusze zobowiązali się m.in. do prowadzenia działań mających na celu wzbogacenie oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej i wrażliwości na potrzeby innych, a także rozwijają swoje pasje i talenty.

W trakcie inauguracji minister Katarzyna Hall oficjalnie zaprezentowała plakat Roku Szkoły z Pasją, przygotowany przez Andrzeja Pągowskiego - wybitnego artystę grafika.

Rok Szkoły z Pasją stanowi kontynuację Roku Odkrywania Talentów, w którym szczególna uwaga była zwrócona na pracę z uczniem zdolnym.

MEN, 26.08.2011
A.B./A.D., 26 sierpnia 2011

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży