Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

Inauguracja programu „Szkoła Bezpiecznego Internetu”

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
18.11 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja inaugurująca program „Szkoła Bezpiecznego Internetu”, który jest skierowany do osób dorosłych i do uczniów. Głównym jego celem jest profilaktyka cyberprzestępczości, takiej jak pedofilia on-line czy nękanie rówieśników złośliwymi i krzywdzącymi wpisami w serwisach społecznościowych i na forach dyskusyjnych.

Nowe przepisy prawa oświatowego zobowiązują szkoły do zabezpieczenia szkolnej sieci w sposób uniemożliwiający korzystanie z treści niebezpiecznych na terenie szkoły – podkreśliła w czasie konferencji minister Katarzyna Hall dodając, że nowa podstawa programowa zakłada również uświadomienie uczniom szkół podstawowych niebezpieczeństwa, jakie kryje w sobie bezrefleksyjne zawieranie znajomości przez Internet i utrzymywanie wirtualnych kontaktów.

Patronat honorowy nad programem objęli: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Elżbieta Radziszewska oraz Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak.

MEN, 18.11.2009
A.B./A.D., 18 listopada 2009

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży