Monitor.edu.pl / Newsy Edukacyjne Kanał RSS: Monitor Edukacji

IBE o mobilności w edukacji

Kanał RSS: Newsy edukacyjne
IBE na grupie ponad 5 tys. osób w wieku 25-30 lat sprawdził, jak decyzje edukacyjne wpływają na mobilność społeczną (awans społeczny) oraz przestrzenną (miejsce zamieszkania). Okazuje się, że edukacja nie jest impulsem do zmiany miejsca zamieszkania. Na wczesnych etapach kształcenia rodzice i uczniowie wybierają na ogół szkoły położone blisko domu. Większość dzieci uczęszcza do rejonowych szkół podstawowych i gimnazjów, a do szkoły ponadgimnazjalnej – na terenie tego samego powiatu.

Po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej mobilność młodych ludzi rośnie, ale nadal większość uczy się w pobliżu miejsca zamieszkania. Tylko 17 proc. maturzystów, przymierzając się do rozpoczęcia studiów, składało dokumenty rekrutacyjne w więcej niż jednym mieście, a zaledwie 15 proc. decydowało się na studia w innym województwie niż to, w którym uzyskało maturę. Przyczyną są najczęściej koszty utrzymania w nowym miejscu: wysokie ceny wynajmu samodzielnego mieszkania oraz ograniczona liczba miejsc w akademikach, które dostępne są tylko dla co dziesiątego studenta - ocenił dr hab. Mikołaj Herbst z IBE, współautor raportu.

Edukacja daje szansę na awans społeczny. Z badania IBE wynika, że 3/4 absolwentów wyższych uczelni doświadczyło awansu uzyskując wyższy poziom wykształcenia niż ich matki. Ponad połowa absolwentów techników pochodzi zaś z rodzin, w których matka nie miała matury.

Nadal jednak pochodzenie społeczne ma duży wpływ na decyzje edukacyjne i karierę młodego człowieka. "Charakter wykształcenia oraz zawód rodziców, także miejsce wychowania, w istotnym stopniu determinują wybór kierunku kształcenia na etapie szkoły średniej, decyzję o kontynuacji nauki w szkole wyższej, a także tryb studiowania" - czytamy w omówieniu raportu IBE.

Głos Nauczycielski, 5.02.2015
A.B., 5 lutego 2015

Twoja opinia


Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Fundusze EOG Fundacja im. Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży